Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virho torppaa koskiensuojelulain avaamisen Kollaja-kammella14.8.2009

Virtavesien hoitoyhdistys vastustaa Kollaja-hanketta. Hankkeella on suurta periaatteellista ja käytännöllistä merkitystä koko Suomen virtavesistölle, sillä se johtaisi koskiensuojelulain avaamiseen. Lain avaamisesta tulisi ennakkotapaus, jonka perusteella koski kerrallaan hävitettäisiin maamme jäljelle jääneitä virtavesiä.

Suomea virtavesiä on padottu jo merkittävällä tavalla ja lisärakentamisesta saatava hyöty on kovin rajallinen aiheutettuihin haittoihin nähden. Valtakunnallisesti Kollajan rakentamisesta saatava hyöty olisi kaikkea muuta kuin iso.

Lisäksi vallitsee yleistä epävarmuutta tulevasta energiankulutuksesta. Laskelmat jatkuvasti kasvavasta energiankäytöstä eivät välttämättä pidä paikkansa, vaan saattaa käydä toisinkin päin.

Iijoki on myös merkittävä vesistö, jossa on vielä jäljellä paljon arvokkaita koskialueita. Joessa on lohikalojen poikastuotantoalueita satoja hehtaareja. Iijoki on helpoin kohde, johon voitaisiin palauttaa lohikantaa merkittävistä vanhoista vaelluskalajoista. Iijoen oma alkuperäinen lohikanta on edelleen tallessa viljeltynä.

Altaan rakentaminen veisi pohjaa joen kunnostus- ja kohennustoimenpiteiltä. Tällä olisi puolestaan haitallisia vaikutuksia niin kalatalouteen, työllistävään matkailuun kuin muihinkin vastaaviin asioihin.

Altaiden rakentamisesta on myös paikallisesti haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka tässä tapauksessa kohtaisivat Iijoen aluetta. Alueella on arvokasta suo- ja metsäluontoa, jotka myös tasaavat virtaamia.

Hakija on tehnyt elinympäristömallinnuksia Iijoen Kipinänkoskeen. Niiden mukaan tulvavedet ohjattaisiin rakennettavaan Kollajan tekoaltaaseen. Hakijan mukaan virtavesikalasto hyötyisi hankkeesta. Tulvat ja veden korkeuden luonnolliset vaihtelut ovat kuitenkin osa jokiluontoa ja virtavesikalojen elämää. Virtauksen kiihtymisellä on myös myönteisiä vaikutuksia, kuten esimerkiksi kutupaikkojen huuhtominen kiintoaineksesta, joka kerääntyy tasaisen ja alivirtaaman aikoina.

Hakijan selvitykset ja niiden määrä osoittavat suurta panostamista hankkeeseen. Hakijan tulisi keskittyä vähintään yhtä laajasti vesivoimatalouden haittojen lieventämiseen esimerkiksi rakentamalla uusia kalateitä. Iijoki saataisiin kulkukelpoiseksi vaelluskaloilla huomattavasti helpommin kuin esimerkiksi Kemijoki.Palaa takaisin