Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Kari Stenholmille ympäristöpalkinto09.7.2009

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry myönsi maailman ympäristöpäivänä 5.6.2009 Virhon Kari Stenholmille ympäristöpalkinnon ”ansiokkaasta virtavesien hoidosta Vantaanjoen valuma-alueella”.

Kari Stenholm on Virhon hallituksen jäsen, joka vetää Vantaanjoen vesistön asioita Virhossa ja on Virhon edustajana jäsen Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelman seurantaryhmässä.

Kari on nostanut julkisuuteen Vantaanjoen isot ongelmat, joita ovat mm. verkkokalastus Vantaanjoen edustan merialueella vaelluskalojen parhaaseen nousuaikaan, kuntien runsaat jätevesipäästöt ja huonot hulevesijärjestelyt itse joella, sekä Vanhankaupunginkosken voimalaitos, jonka käytön uudelleen aloittaminen vuonna 2000 pysäytti tuona vuonna vaelluskalojen nousun Vantaanjokeen jokseenkin kokonaan.

Kari on tiedottanut Vantaanjoen isoista ongelmista eri medioissa, ottanut yhteyttä Vantaanjoelle haittoja aiheuttaviin tahoihin, järjestänyt palavereita haittoja aiheuttavien tahojen kanssa, osallistunut moniin Vantaanjoen kehityshankkeisiin mm. Vantaanjoki–projektin johtoryhmään, kirjoittanut lausuntoja Vantaanjokea koskevista asioista, kirjoittanut raportteja Vantaanjoen tilasta vuodesta 2006 alkaen, järjestänyt kunnostustalkoita ja muita Vantaanjoella tapahtuneita kunnostuksia, sekä istuttanut runsaasti taimenen ja lohen vastakuoriutuneita poikasia Virhon hautomolta Vantaanjoen vesistöön.

Karin toiminnan ansiosta viranomaistoiminta on parantunut Vantaanjoella, jätevesipäästöjen salailu ja myös itse jätevesipäästöt ovat vähentyneet. Vanhankaupunginkosken voimalaitoksen käyttötavat ovat parantunut niin, että nykyään meritaimenia ja lohia nousee jokeen jo melko hyvin. Meritaimenet ovat jo kolmena vuotena kuteneet Vantaanjoen pääuoman sivupuroissa yli 80 km:n päässä merestä ja kudusta on myös syntynyt poikasia. Lohien luonnonlisääntymistä on varmuudella tapahtunut useana vuotena jo Nukarinkoskilla saakka, yli 60 km päässä merestä.

Elpymisestä huolimatta Vantaanjoella on silti edelleen paljon isoja ongelmia, toteaa Kari.

Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry (HYYSY) on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisjärjestö, joka on myös itse toiminut Vantaanjoen hyväksi monin eri tavoin. Se mm. järjesti kymmenkunta vuotta Hyvinkään maaseutuopistolla vuosittain runsaasti yleisöä keränneitä Vantaanjoki Tempauksia.

ELPalaa takaisin