Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


VIRTAVESITALKOITA ETELÄ-SUOMESSA23.6.2009

Virtavesien Hoitoyhdistys ry järjestää tänäkin vuonna joilla ja puroilla sarjan talkoita, joissa virtapaikkoja kohennetaan lähemmäs luonnontilaa mm. lohikaloille sopiviksi elinympäristöiksi. Talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa.

Samalla haastetaan virtavesien omistajat, kala- ja luontojärjestöt ja muut tahot mukaan joki- ja puroluonnon, vaelluskalojen, jokiravun ja jokihelmisimpukan hyväksi tehtävään työhön. Virtavesiluontoa uhkaavat edelleen useat hankkeet, kuten vesivoiman lisärakentaminen, rehevöityminen, jätevesipäästöt, ojitukset, ja liikakalastus.


Kaikille avoimia virtavesitalkoita järjestetään useissa kohteissa:


Lauantaina 18.7. klo 10 alkaen kunnostetaan Vihtijoen virtapaikkoja Haimoossa. Paikalle pääsee autolla seuraavasti: Noin 45 km Helsingistä vanhaa Porintietä ennen Olkkalaa oikealle kyltti, jossa lukee "Haimoo 6". Tätä asvalttitietä suoraan n 2,6 km, jonka jälkeen oikealle tienviitta "Haimoon myllytie". Kyseistä hiekkatietä eteenpäin n 600 metriä, jolloin saavutaan kokoontumispaikalle, myllylle. Lisätietoja antaa Kari Tuukkanen, jolle myös pyydetään ilmoittautumaan talkootarjoilun mitoittamiseksi, puh. 0400-480260, s-posti: kari.tuukkanen(at)digicenter.fi

Vihtijoki on Karjaanjoen vesistön alkulähteitä. Vesistöä on viime vuosien aika kunnostettu lähemmäs luonnontilaa. Joen kalakanta kärsii edelleen aiemmin tehdyistä perkauksista ja maalta huuhtoutuvista kiintoaineista.


Sunnuntaina 23.8 talkoillaan Itä-Helsingissä Mellunkylänpurolla. Puro saa alkunsa Vesalan ja Länsimäen lähteistä ja virtaa puisto- ja viheralueiden halki Vartiokylänlahteen. Puroon istutettiin taimenen poikasia vuonna 2000. Kalat kotiutuivat hyvin ja ovat jo saaneet jälkeläisiä. Kesäkuussa 2009 puron taimenkanta kohtasi takaiskun. Suuri määrä kaloja tukehtui kiintoainekseen, jonka lähteestä ei toistaiseksi ole tietoa. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Ari Virtanen puh. 050 3555 979, s-posti: paikku(at)hotmail.com


Lauantaina 29.8. järjestetään Helsingissä Maunulanpurolla kunnostustalkoot. Perattuun uomaan lisätään mm. kivitavaraa monipuolistamaan virtausta ja luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille. Maunulanpuron-Mätäpuron vesistö saa alkunsa Helsingin Keskuspuiston lähteistä. Nimestä huolimatta purojen vesi on hyvälaatuista, hapekasta ja kesälläkin viileää. Syksyllä 2004 kutivat taimenet Mätäpurossa ja seuraavana keväänä syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen taimensukupolvi. Lisätietoja vesistöstä ja talkoista antaa Teemu Mökkönen, puh. 040 539 1202, s-posti: teemu.mokkonen(at).helsinki.fi


Sunnuntaina 6.9 klo 10 alkaen talkoillaan Espoossa Finnoonojan yläjuoksulla. Puroa kivetään ja soraistetaan taimenten kutua ja poikastuotantoa varten. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon- ja Espoo-Mankin kalastusalueiden kanssa. Finnoonoja on n. 9 kilometriä pitkä kaupunkipuro, joka saa alkunsa Ymmerstasta ja laskee mereen Suomenojan lintualtaan vieritse. Lähdepitoiseen puroon istutettiin taimenia ensimmäisen kerran koeluontoisesti vuonna 2000. Virtavesien hoitoyhdistys aloitti kotiutusistutukset vuonna 2006. Viime syksynä purossa havaittiin ensimmäisen kerran taimenia kudulla. Lisätietoja antaa Aki Janatuinen, puh. 040 754 7778, s-posti: aki.janatuinen(at)helsinki.fi


Lauantaina 12.9. klo 10 alkaen talkoillaan Lopella Pilpalan kylässä. Kylän läpi virtaavalla Hunsalanjoella kunnostetaan taimenille kutupaikkoja ja poikasalueita. Talkoisiin osallistuvat saavat seuraavana vuonna perhokalastusluvat alueelle alennettuun hintaan. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille joka antaa myös lisätietoja, puh. 050 556 7214, s-posti: pekka.lindblad(at)kolumbus.fi


Helsingin Malmilla jatketaan Longinojan kunnostusta sunnuntaina 20.9 klo 10 alkaen. SKES-Taimentiimi on jo usean vuoden ajan tehnyt talkootyötä puron hyväksi. Työn arvon on huomannut mm. Helsingin kaupunki, joka teetti talvella 2006 mittavan kunnostustyön purolla. 1960-luvulla perattu ja oiottu puro palautetaan mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä, polveilevaa uomaa. Talkoisiin voi ilmoittautua ja niistä antaa lisätietoja Taimentiimin vetäjä, Juha Salonen, puh. 050 594 9998, s-posti: juha.salonen(at)skes.org


Helsingin Mätäjoella suunnitellaan talkoita sunnuntaiksi 27.9. Koska lupien hakeminen on vielä kesken tiedotetaan Mätäjoen talkoista tarkemmin elo-syyskuussa. Kunnostettavaksi alueeksi kaavaillaan jokiuomaa Talin siirtolapuutarhan alueella.


Koska ruumiilliseen työhön liittyy aina tapaturman mahdollisuus, haluamme muistuttaa, että jokainen osallistuu talkoisiin omalla vastuulla. Tervettä järkeä ja varovaisuutta noudattamalla loukkaantumisen riski on tosin minimaalinen. Järjestäjillä ei ole talkooväelle tapaturmavakuutusta.Palaa takaisin