Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Siuntionjoen meritaimenkannalta evät alta06.3.2009

Jo henkihieverissä olevaa Siuntionjoen meritaimenkantaa uhkaa lopullinen sukupuutto. Poikkeusluvalla on sallittu mittava kalastus mm. verkoin jokeen johtavalla lakisääteisellä kalaväylällä. Näin kariutetaan myös joen kehittämis- ja kunnostustoimenpiteet.

ei kuvaa

Ohessa ote Virhon ja Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistyksien valituksesta:

Vaatimus: Kaikenlainen kalastus seisovilla pyydyksillä, kuten isorysillä ja verkoilla pitää olla kokonaan kiellettyä Pikkalanlahdelle päätetyssä kalaväylässä ja 3 km säteellä jokisuusta, jotta kaloilla on esteetön nousumahdollisuus lisääntymisalueilleen Siuntionjoen vesistöön.

Uudenmaan Te-keskuksen päätöksen perustelu ovat mielestämme kestämätön, eli asettaa ammattikalastuksen edistäminen koko Siuntionjoen vesistön kalakantojen elvyttämisen edelle ammattikalastajan toimeentulon nimissä ei enää nykyaikana ole mitenkään perusteltavissa.

Kalastuslain ja –asetuksen määräyksistä ei siis saa antaa enää tämäntapaisia poikkeuslupapäätöksiä. Jo aikaisempi v. 2003-2007 koskenut poikkeuslupa herätti kalastuksesta ja luontoarvoista huoltakantavien vapaa-ajankalastajien ja vesien virkistyskäyttäjien voimakkaan huolen tämänkaltaisten päätösten seurauksista. Tietoon on jo nimittäin tullut mm. Pikkalanlahden viime vuosien kuhakantojen ilmeinen romahtaminen, joten voimakkaammat kalastusrajoitukset, päinvastoin kuin lakien velvoitteitten höllentäminen, ovat jatkossa hyvinkin tarpeen.

Siuntionjoen vesistössä on jo käynnistyneet erilaiset kalataloudelliset virtavesien ja järvien kunnostushankkeet ja kunnostuksista saatava hyöty tullee päätöksen vuoksi pahasti viivästymään. Jo tiedossa on myös ollut Vikträskin kalakantojen romahtamiset 1960-luvulla säännöstelypadon rakentamisen jälkeen murto-osaan, joten rysä- ja verkkokalastus jokisuussa ei kyllä paranna tilannetta miltään osin.

Pyrkimyksenä pitäisi päinvastoin olla noudattaa kalastuslain ja -asetuksen kaikkia määräyksiä ja rajoituksia, jotka lainsäätäjäkin on huomannut asettaa ja tarpeelliseksi nimenomaan kalakantojen luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi. Tätä edellyttäisi mm. Siuntionjoen uhanalaisen meritaimenkannan elvyttäminen.

TE-keskuksen päätös on pahasti ristiriidassa myös sen asian kanssa, että Siuntionjoesta tulisi kehittää mahdollisimman nopeasti kunnon vaelluskalajoki. Ensimmäinen edellytys tämän toteutumiselle on nimenomaan poistaa kalojen nousureitiltä kaikki vaellusesteet lisääntymisalueilleen. Kalastuskin nimittäin voi olla tällainen este.

Nämä asiat ovat nousseet vielä vahvemmin esiin uudessa vesienhoitolaissa ja vesipuitedirektiivissä, joissa vesistöjen ekologisen tilan parantamiseen ja hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen v. 2015 mennessä on pyrittävä tehostetuin toimenpitein.

Helsingissä ja Siuntiossa 26.2.2009

Virtavesien hoitoyhdistys/
Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys}

---

kuva: Aki JanatuinenPalaa takaisin