Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Kosteikot kunniaan: tilaisuus 4.11.31.10.2008

Monia virtavesiä vaivaa liiallinen ravinnekuormitus ja kiintoaineet. Asian voi todeta Virhon toimialueella melkein jokaisen merkittävän sateen jälkeen - varsinaisista tulvista puhumattakaan. Tällä on tietysti monia haittavaikutuksia. Rehevöitymisen lisäksi seurauksena on mm. taimenten kutusoraikkojen tukkeutuminen ja siellä olevan mädin tukehtuminen.

Tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi peltojen suojavyöhykkeillä, virtavesien eroosiopenkkojen tukemisella sekä kosteikoilla. Vedet ja niiden mukana ravinteet sekä kiintoainekset eivät kulje suoraan jokiin ja järviin, vaan kosteikon läpi. Se taas puolestaan sieppaa vedestä "pahat ainekset" ja myös kirkastaa sitä.

Virho ei tue pelkästään virtavesien kunnostuksia, vaan "valuma-alueajattelun" pohjalta kaikkia veden laatua parantavia toimenpiteitä.

Virhon toiminta-alueella kosteikkohankkeita suunnitellaan esimerkiksi Vihtijoella. Katso esim. oheinen selvitys http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=288979&lan=fi
joka antaa hyvää yleistietoa kosteikoista myös ajatellen mitä vesistöä tahansa.

Helsingin mätäpurolla Virhon ohella toimijana on kaupunki, jonka suunnittelee sinne kosteikkoja ja ns. lietetaskuja. Nehän keräisivät kiintoainesta. Monessa mielessä kovin lupaavan ja Suomen urbaaneimman taimenvesistön suurimpia ongelmia on juuri veden laatu.

Karkkilan-Lopen vesissä alkaa kosteikkojen yleissuunnittelu. Tavoitteena on löytää sopivia kosteikkokohteita ja tietysti saada niitä aikaiseksi. Virhon ylläpitämällä, Lopen ja Karkkilan rajalla sijaitsevalla Vastinkoskella on selvästi huomattu alueen vesien huonontuminen ja kosteikkojen ilmeinen tarve.

Hiidenveden kunnostushanke pitää Karkkilan ja Lopen kosteikkojen suunnittelusta tilaisuuden tiistaina 4.11. klo 17 Karkkilasalissa, Anttilankatu 2-4:ssä. Virho toivoo niin tilaisuudelle kuin kosteikkohankkeille mahdollisimman suurta menestystä sekä yrittää tukea niitä kaikin käytössään olevin keinoin.Palaa takaisin