Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virtavesitalkoita !23.7.2008

Virho järjestää tänä vuonna peräti kuudessa kohteessa virtavesitalkoita elokuun loppupuolelta alkaen.
Talkoisiin osallistumalla voit auttaa virtavesiluontoa helpolla ja hauskalla tavalla.

Sunnuntaina 24.8 klo 10 alkaen talkoillaan Itä-Helsingissä Mellunkylänpurolla. Puro saa alkunsa Vesalan ja Länsimäen lähteistä ja virtaa puisto- ja viheralueiden halki Vartiokylänlahteen. Puroon istutettiin taimenen pienpoikasia vuonna 2000. Taimenet kotiutuivat hyvin ja ovat jo saaneet jälkeläisiä. Purossa on myös runsaasti pieniä kymmenpiikki-kaloja. Puron uomaa kivetään peratuissa kohteissa ja levitetään karkeaa soraa taimenten kutupaikoiksi. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Ari Virtanen puh. 050 3555 979, s-posti: paikku(at)hotmail.com

Sunnuntaina 31.8. klo 10 alkaen järjestetään Maunulanpurolla kunnostustalkoot. Perattuun uomaan lisätään mm. kivitavaraa monipuolistamaan virtausta ja luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille.
Maunulanpuron-Mätäpuron vesistö saa alkunsa Helsingin Keskuspuiston lähteistä. Nimestä huolimatta purojen vesi on hyvälaatuista, hapekasta ja kesälläkin viileää. Syksyllä 2004 kutivat taimenet Mätäpurossa ja seuraavana keväänä syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen taimensukupolvi, joka saavuttaa lähiaikoina sukukypsyyden. Lisätietoja vesistöstä ja talkoista antaa Teemu Mökkönen, puh. 040 539 1202, s-posti: teemu.mokkonen(at)helsinki.fi.

Espoossa, Glomsinjoen alaosassa tehdään lauantaina 6.9. klo 10 alkaen taimenille kutupaikkoja ja poikasille elinympäristöjä levittämällä karkeaa soraa ja kivitavaraa virtapaikkoihin. Alueella on heikko taimenkanta, jonka uskotaan elpyvän kunhan kutu- ja poikasalueita saadaan lisää.
Glomsinjoki on Espoonlahteen laskevan Espoonjoen läntinen haara, joka saa vetensä Bodomista ja vedenjakaja-alueen pikkupuroista. Talkoot järjestetään yhteistyössä kalastusalueen kanssa. Lisätietoja antaa Aki Janatuinen, puh. 040 754 7778, s-posti: aki.janatuinen(at)helsinki.fi

Sunnuntaina 7.9. klo 10 alkaen pidetään Vihtijoella, Haimoossa kiveämistalkoot. Vihtijoen kuten monen muunkin vesistön rapu- ja taimenkanta on viime vuosikymmenten aikana kärsinyt mm. jokiuoman perkuusta, kutupaikkojen liettymisestä ja vaellusreittien padoista. Haimoon kylässä ei hyväksytä tilannetta. Siellä järjestettiin ensimmäiset virtavesitalkoot jo syksyllä 2006. Kuluvan kesän aikana on rakennettu Haimoon Myllypadon ohitse kalatie. Joka mahdollistaa kalojen vaelluksen aina Lohjanjärveen ja takaisin. Talkoissa kivetään ja soraistetaan koskea taimenen lisääntymis- ja poikasalueiksi. Talkoisiin voi ilmoittautua ja lisätietoja antaa Kari Tuukkanen, puh. 0400 480 260, s-posti: kari.tuukkanen(at)digicenter.fi

Lopella, Vastinkosken perhokalastusalueella talkoillaan sunnuntaina 14.9. Pitkäjänteisen hoitotyön ja kalakannan ehdoilla tapahtuvan kalastuksen ansiosta Vastinkoskella ja ympäröivällä jokialueella on elinvoimainen taimenkanta. Kosken hoito ja jokasyksyiset talkoot tukevat vesistön kala- ja rapukannan jatkuvaa kehittymistä. Tietoa talkoista ja Vastinkoskesta antaa Pekka Lindblad, puh. 050 556 7214, s-posti: pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

SKES ry:n Taimentiimi järjestää sunnuntaina 28.9. Helsingin, Malmilla virtaavan Longinojan kunnostustalkoot. Taimentiimi on jo usean vuoden ajan tehnyt talkootyötä puron hyväksi. Työn arvon on huomannut mm. Helsingin kaupunki, joka teetti talvella 2006 mittavan kunnostustyön Longinojalla. 1960-luvulla perattu ja oiottu puro palautetaan mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä, polveilevaa uomaa. Talkoilla jatketaan hoito- ja ennallistamistyötä sekä täydennetään Helsingin kaupungin toimenpiteitä. Talkoisiin voi ilmoittautua ja niistä antaa lisätietoja Taimentiimin vetäjä, Juha Salonen, puh. 050 594 9998, s-posti: juha.salonen(at)skes.org.

Google Maps linkitPalaa takaisin