Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Ministeriö uhrasi luonnonlohen04.4.2008

Uusi lohiasetus sai lainvoimaisuutensa valtioneuvoston istunnossa perjantaina 28.3.2008.

Esitys meni läpi käytännössä sellaisena kuin Maa- ja metsätalousministeriö sen joulukuussa luonnosteli, poikkeuksellisen laajasta palautteesta ja lausuntokierroksesta huolimatta.

Ministeriön mielestä asetuksella turvataan luonnonlohen nousu kutujokiin. Todellisuudessa asetusta voidaan pitää suurena tappiona luontaisille lohikannoillemme. Surullinen osoitus tästä on, että asetuksen mukaan "vuosina 2005 - 2007 sovelletusta valikoivasta pyynnistä poiketen ammattikalastajat saavat alkupäivien pyynnissä pitää kaikki saamansa mitan täyttävät lohet".

Käytännössä tähän mennessä saavutetut positiiviset asiat vedetään takaisin valikoivasta pyynnistä luovuttaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa ammattimainen lohenkalastus kohdistuu yhä raskaammin nimenomaan luonnonloheen sen sijaan, että se keskittyisi hyödyntämään istukkaita.

Asetuksessa myös todetaan, että "mikäli luonnonlohikantojen tila ei odotetulla tavalla vahvistu, hallitus ryhtyy luonnonlohikantojen tilan edellyttämiin toimiin". Ikävä kyllä tälle olisi ollut jo nyt tarvetta. Ministeriön päätöksestä huokuu se, että tutkijoiden puheita varovaisuusperiaatteesta ja sen noudattamisen tärkeydestä ei olla huomioitu millään tasolla.

Ainoana positiivisena pilkahduksena asetuksessa voidaan pitää sitä, että meritaimenen alamitta nostetaan 50 senttimetriin. Tämä on oikean suuntainen liike, mutta korotus on edelleenkin liian vähäinen turvaamaan edes yhtä kutukertaa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Suomenlahdella on laajoilla alueilla ollut 50 senttimetrin alamitta jo vuosikausia, ja uusista korotuksista on ollut laajalti puhetta. Virho onkin esittänyt, että meritaimenen alamitta tulisi välittömästi nostaa 65 senttimetriin, jolla voitaisiin turvata yhden kutukerran periaate.

Asetuksen 19 pykälän muutoksella myös merilohen 50 senttimetrin alamitta muutetaan koskemaan koko Perämerta. Samalla poistetaan alle 60 senttimetrin pituisten lohien alueellinen myyntirajoitus. Virhon mielestä tämä ei ole omiaan edistämään luonnonlohen turvaamista. Olemmekin esittäneet, että myös merilohen alamitta pitäisi nostaa välittömästi 65 senttimetriin.


Asetus astuu voimaan 15.4.2008.

Valtioneuvoston päätös

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote uudesta lohiasetuksesta

Asia on herättänyt keskustelua myös muualla:

Lohiasetus läpi sellaisenaan

Lohi uhrattiin virkamiesvallalle

Luonnonlohi on lohiasetustaistelun häviäjä

Suomen on lopetettava uhanalaisen luonnonlohen merikalastus

AJPalaa takaisin