Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho selvitti vuollejokisimpukan esiintymistä Vantaanjoella08.7.2017

ei kuvaa
Kuva:Tero Tschokkinen
Virho selvitti tällä viikolla Vantaanjoen pääuoman Natura 2000-alueella onko suunnitellulla kunnostuspaikalla vuollejokisimpukoita.


Virho aikoo tänä kesänä rakentaa kutusoraikon taimenille ja lohille Vantaanjoen pääuoman Natura-alueelle, jolloin tavanomaisten vesialueenomistajan ja maanomistajan lupien lisäksi lupa pitää saada myös Uudenmaan Ely-keskukselta, joka arvioi asiaa luonnonsuojelulain ja vesilain perusteella.

Vantaanjoen pääuomaan on perustettu Natura 2000-alue vuollejokisimpukan ja saukon elinympäristön suojelemiseksi. Natura-alueen pituus on 59 km ja se ulottuu Nurmjärven Nukarinkoskelta Helsingin Vanhankaupunginkoskelle.

Luonnonsuojelulaissa on Natura 2000-verkostoa koskevat erityissäännökset, jotka tekevät alueella tehtävien toimenpiteiden lupakysymyksistä monimutkaisia.

Uudenmaan Ely-keskuksen vaatimuksesta Virho selvitti tällä viikolla suunnitellun kunnostusalueen vuollejokisimpukkatilannetta pintasukeltamalla. Tehdyssä tutkimuksessa ei löytynyt vuollejoki- eikä muitakaan simpukoita, eikä niiden kuoria ja Uudenmaan Ely-keskus antoi vuollejokisimpukoiden osalta luvan kutusoraikon rakentamiseen. Asia on vielä kuitenkin vireillä Uudenmaan Ely-keskuksessa vesilain valvonnassa, jonka valvojat arvioivat kutusoraikon rakentamisen luvallisuuden vesilain perusteella.


ei kuvaa
Kuva:Tero Tschokkinen
Virhon Leader-hankevastaava Olli Toivonen selvitti pintasukeltamalla onko suunnitellulla kunnostuspaikalla vuollejokisimpukoita.


ei kuvaa
Kuva:Jukka Jääskeläinen
Suunniteltu kutusoraikko tulee kosken niskalle.


Yleisesti ottaen on melko ristiriitaista mitä Vantaanjoen Natura-alueella saa tehdä ja mitä ei. Natura-alueesta johtuen tuntuu kyllä ymmärrettävältä ja oikealta, että hyvää tarkoittavien kalataloudellisten kunnostustenkin sallimiseksi pitää vuollejokisimpukoiden olemassaolo kunnostusalueella tutkia ja tarvittaessa simpukat pitää siirtää pois kunnostusalueelta. Oikealta ei sen sijaan tunnu se, että Vantaanjoen kunnat saavat edelleen päästää Vantaanjokeen puhdistamattomia jätevesiä kuten ennen Natura-alueen perustamista.

Virho on toivonut ja vaatinut, että Vantaanjoen Natura-alueelle laadittaisiin selvät säännöt siitä mitä siellä saa tehdä ja mitä ei.

Vantaanjoen Natura-alueeesta löytyy tietoa
täältä.

Vuollejokisimpukasta löytyy tietoa täältä ja täältä.

Saukosta löytyy tietoa täältä.


Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Tero Tschokkinen ja Jukka Jääskeläinen