Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho aloitti vuoden 2016 virtavesikunnostukset23.3.2016

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Kevät tulee Vantaanjoelle ja perinteinen kunnostusprojekti pitäisi aloittaa, mutta....


Virho ei saanut tänä vuonna Suomen valtion työllisyyspoliittista projektitukea, millä on perinteisesti rahoitettu työllisyysprojektia, joka on kunnostanut Vantaanjoen ja Karjaanjoen vesistöjä toistakymmentä vuotta. Valtion kululeikkausten takia määrärahaa yhdistysten työllisyyspoliittiselle projektituelle jaettiin normaalia vähemmän ja Virho jäi kokonaan ilman tukea. Jaettavaa tukea leikattiin Uudellamaalla edellisen vuoden 4,1 miljoonasta 3,1 miljoonaan euroon.

Virho on kuitenkin anonut EU:n, Suomen valtion ja kuntien myöntämää Leader-rahoitusta perinteisen kaltaisen kunnostusprojektin toteuttamiseksi myös tänä ja kahtena seuraavana vuotena. Päätöstä rahoituksen saamisesta ei ole vielä tehty, mutta Virho tekee suunnitelmia ja osin jo toteutustakin siinä toivossa, että Leader-rahoitusta saadaan.

Virho aloitti viime viikolla materiaalien kuljettamisen Vantaanjoella sellaiseen paikkaan, johon se on ehdottomasti kuljetettava roudan aikana. Materiaalien kuljetus jatkuu tällä viikolla Karjaanjoella. Virho tekee materiaalien hankintaa ja kuljetusta omalla, kalamiehiltä ja muilta yksityistahoilta saamallaan rahoituksella ja omalla riskillä.

Jos Leader-rahoitusta saadaan, Virho aloittaa perinteisen kaltaisen kunnostusprojektin Vantaanjoen- ja Karjaanjoen vesistöjen kunnostamiseksi. Kunnostusprojektiin palkataan ammattitaitoinen vetäjä ja työvoimaksi palkataan työvoimatoimistoista virtavesikunnostuksiin motivoituneita työttömiä työnhakijoita.

Vantaanjoen vesistön kunnostusprojektin muu rahoitus tänä vuonna:

- Kunnostusmateriaalien rahoitusta on anottu kalastuskorttivaroista tukea myöntäviltä Varsinais-Suomen (Uudellemaalle) ja Järvi-Suomen (Hämeeseen) ELY-keskusten kalatalousryhmiltä.

- Perinteisesti Nukarin- Raalan osakaskunta on maksanut Nukarinkosken kunnostusmateriaaleista puolet.

- Viranomaisten ja vesialueiden omistajien antaman rahoituksen lisäksi virtavesikunnostuksissa tarvitaan myös Virhon omarahoitusta. Omarahoitusosuus on saatu pääosin kalamiesten lahjoituksina heidän järjestämiensä nettihuutokauppojen tuotoista. Kalamiesten lahjoitusvaroilla on hankittu myös talkookunnostusten materiaaleja. Nettihuutokauppoja ovat järjestäneet Kalamies.com (linkki viimeksi pidetyn huutokaupan ilmoitukseen löytyy täältä) ja Perhokalastajat.net (linkki viimeksi pidetyn nettihuutokaupan ilmoitukseen löytyy täältä) nettiportaalit.

- Sauna Beanies & Wear Oy lahjoittaa Free Helsingfors-pipojen myynnistä saamansa tuoton Virholle käytettäväksi virtavesikunnostuksiin.

- Signal Partners Oy lahjoitti Virholle 2000 euroa virtavesikunnostuksiin.

- Metsähallitus lahjoitti 1000 euroa Vantaanjoen kunnostuksiin.

- Mika Viitanen lahjoittaa Vantaanjoki-lippisten myynnin tuoton 500 euroa Vantaanjoen kunnostuksiin.

Virho kiittää kaikkia tukijoitaan!

Jos Leader-rahoitusta saadaan, Virhon virtavesikunnostusprojekti rakentaa tänä vuonna kutusoraikkoja ja poikaskivikoita Vantaanjoen vesistössä seuraaviin paikkoihin:

- Keihäsjokeen Lopella ja Vihdissä

- Krapuojaan Tuusulassa

- Erkylänlukkojenpuroon Hausjärvellä ja Riihimäellä

- Herajokeen Riihimäellä

- Vantaanjoen pääuomaan Nukarinkoskella Nurmijärvellä

Mahdollisesti Vantaanjoellakin, mutta joka tapauksessa muilla vesistöillä järjestetään runsaasti talkoita, joista ilmoitetaan myöhemmin.

Kaikkiaan Vantaanjoen vesistöön rakennetaan tänä vuonna n. 500 m² kutusoraikkoja ja n. 300 m² poikaskivikoita, jotka voivat monista muuttujista riippuen tuottaa vastakuoriutuneita taimenen poikasia n. 15 000 - 50 000 kpl vuodessa.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Materiaali kuljetetaan rekalla roudan lujittamalla maalla mahdollisimman pitkälle maastoon.


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Materiaali jaetaan kauhakuormaajalla mahdollisimman lähelle kunnostuskohteita.


Jos Leader-rahoitus saadaan, kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian rahoituksen myöntämisen varmistuttua, aikaisintaan kuitenkin huhtikuun puolivälissä niissä paikoissa, joissa ei ennestään ole kutusoraikkoja, eikä näin ollen myöskään hautumassa olevaa mätiä. Niissä paikoissa, joissa on ennestään kutusoraikkoja, työt aloitetaan mädin ja vastakuoriutuneiden poikasten suojelemiseksi aikaisintaan kesäkuussa.

Virhon Vantaanjoella aiempina vuosina tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä.


Teksti: Kari Stenholm
Valokuvat: Olli Toivonen ja Kari Stenholm