Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho kunnostaa Vantaanjoen vesistöä04.8.2015

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Huhti-toukokuussa kunnostettu sivupuro juhannuksena.


Virhon työllisyysprojekti tekee perinteiseen tapaan kalataloudellisia kunnostuksia parhaillaan Vantaanjoen- ja Karjaanjoen vesistöissä.

Kunnostukset aloitettiin huhtikuussa ja ne jatkuvat syyskuun loppuun saakka, jonka jälkeen tehdään vielä kututarkkailua.

Karjaanjoella kunnostuksia tekee neljä virtavesikunnostajaa ja Vantaanjoella yksitoista. Kunnostustöitä johtaa Virhon Olli Toivonen.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kunnostukset aloitettiin huhtikuussa.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Uusi poikaskivikko on rakennettu keväiseen puroon.


Vantaanjoen kunnostukset suunnataan alueille, joilla tehtävillä kunnostuksilla vesistöä voidaan tehokkaimmin auttaa. Näillä alueilla on pääosin hyvä vedenlaatu ja niillä ei tapahdu jätevesipäästöjä, tai ainakin jätevesipäästöalueet ovat kaukana. Myös kaavoitus ja muu maankäyttö otetaan huomioon. Tällä tavoin Virho kunnostaa suunnitelmallisesti Vantaanjoen vesistöä sen kunnostuskelpoisilla alueilla, samaan aikaan kun tiedottamisella ja muulla suojelutyöllä pienennetään jätevesien ja muiden ongelmien vaivaamaa aluetta.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Vantaanjoen uusi taimenpuro.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Kutusoraikko.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Peltoja halkovan taimenpuron kunnostusta.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Kutusoraikko.

Vantaanjoen vesistössä kunnostukset aloitettiin huhtikuussa Keihäsjoen sivupurolla Lopella, jonne rakennettiin kutusoraikkoja ja poikaskivikoita, käytännössä koko sivupuro kunnostettiin.

Keihäsjoen jälkeen kunnostettiin Erkylänlukkojenpuroa Hausjärvellä, jonne niin ikään rakennettiin kutusoraikkoja ja poikaskivikoita.

Erkylänlukkojenpuron jälkeen rakennettiin kutusoraikkoja ja eroosiosuojauksia Palojokeen Hyvinkäällä.

Parhaillaan rakennetaan useita laajoja kutusoraikkoja Nukarinkoskelle Nurmijärvellä.

Nukarinkosken jälkeen rakennetaan kutusoraikkoja vielä Vantaanjoen pääuomaan Hyvinkään Vanhanmyllynkoskella.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kutusoraikon rakentamista Vantaanjoen pääuomaan.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kutusoraikon rakentamista isoille meritaimenille.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Köysiradan yläpään miehet.

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Uutta kutusoraikkoa pääuomassa.


Kunnostuskauden lopussa syyskuussa huolletaan vielä aikaisempina vuosina rakennettuja kutusoraikkoja, joille taimenet saapuvat kutemaan lokakuussa.

Virhon tämän vuotisten Vantaanjoen kunnostusten talvisista valmisteluista voi lukea täältä.

Virhon aiempien vuosien Vantaanjoen kunnostuksista voi lukea täältä.


Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Kari Stenholm ja Olli Toivonen