Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virhon sähkökalastukset Vantaanjoella vuonna 201207.10.2012

ei kuvaa
Kuva: Jukka Jääskeläinen
Olli Toivonen ja Juhani Piri sähkökalastavat Virhon kunnostamaa Vantaanjoen vesistön sivujokea.


Virhon sähkökalastukset Vantaanjoen vesistössä on tältä vuodelta tehty. Seitsemällä paikalla kalastettiin yhteensä 10 koealaa. Kukin koeala kalastettiin yhden poistopyynnin menetelmällä. Useimmat kalastetut paikat olivat Virhon kunnostamia paikkoja, joissa viime syksynä havaittiin paikallisten, tai merivaelluksen tehneiden taimenten kutua. Näiltä kunnostetuilta taimenen kutupaikoilta löytyi hyviä poikastiheyksiä. Yhdeltä kutupaikalta taimenia ei kuitenkaan löytynyt ollenkaan, eikä syy taimenen puuttumiseen ole tiedossa.

Palojoessa Tuusulassa kalastettiin paikkaa, jonka Virho kunnosti vuonna 2011 ja jossa viime syksynä myös havaittiin paikallisten taimenten kutua. Koealan pituus oli 20 m ja leveys 8 m. Taimenia löytyi 52 kpl, joista viime syksyn kudusta peräisin olevia nollikkaita (0+) oli 49 kpl. Lisäksi löytyi mateita ja purokatkoja.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Palojoesta löytyi hyvin taimenen yksikesäisiä poikasia, eli nollikkaita (0+ -ikäisiä).


Riihimäellä yli 80 km päässä merestä virtaavalla sivupurolla kalastettiin Virhon kunnostamaa paikkaa, jossa viime syksynä kuti meritaimenia. Koealan pituus oli 29 m ja leveys 1,8 m. Viime syksyn kudusta peräisin olevia taimenen nollikkaita (0+) löytyi 19 kpl.

Em. puron latvoilla Hausjärvellä kalastettiin Virhon kunnostamaa paikkaa, jossa viime syksynä havaittiin yksi paikallisten taimenten kutupesä. Koealan pituus oli 15 m ja leveys 1 m. Koealalta löytyi yksi taimenen nollikas (0+).

Hyvinkäällä yli 80 km päässä merestä virtaavalla sivujoella kalastettiin Virhon kunnostamaa paikkaa, jossa viime syksynä kuti meritaimenia. Koealan pituus oli 30 m ja leveys 2 m. Taimenia löytyi 20 kpl, joista viime syksyn kudusta peräisin olevia nollikkaita (0+) oli 18 kpl. Lisäksi löytyi kivisimppuja ja mateita.

Em. sivujoen keskiosilla Riihimäellä kalastettiin Virhon kunnostamaa paikkaa, jossa viime syksynä kuti paikallisia taimenia. Koealan pituus oli 30 m ja leveys 2 m. Taimenia ei löytynyt. Löytyi kuitenkin kivisimppuja, ahvenia ja mateita. Syytä taimenen puuttumiseen ei tiedetä.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Viime syksyiseltä meritaimenten kutupaikalta löytyi hyvin taimenen nollikkaita ja pari isompaa taimenta.


Hyvinkäällä yli 80 km päässä merestä kalastettiin Virhon kunnostamaa pääuoman koskea, jossa viime syksynä kuti taimenia, ison kutukuopan perusteella myös meritaimenia. Paikalla kuti tänä keväänä myös kirjolohia. Koealan pituus oli 80 m ja leveys 6 m. Taimenia löytyi kolme kappaletta, joista viime syksyn kudusta peräisin olevia nollikkaita (0+) oli 2 kpl. Lisäksi löytyi ahven, hauki, törö ja kivisimppuja.

ei kuvaa
Kuva: Jukka Jääskeläinen
Olli Toivonen, Juhani Piri ja Jukka Jääskeläinen kalastavat Virhon kunnostamaa Vantaanjoen pääuoman koskea.


ei kuvaa
Kuva: Jukka Jääskeläinen


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Vantaanjoen pääuoman yläjuoksun koskesta sähkökalastettu 37 cm pituinen taimen.


Hausjärvellä lähes 100 km päässä merestä kalastettiin Virhon vuonna 2012 kunnostamaa paikkaa, jossa viime syksynä kuti paikallisia taimenia. Koealan pituus oli 35 m ja leveys 1,5 m. Taimenia löytyi viisi kappaletta, joista viime syksyn kudusta peräisin olevia nollikkaita (0+) oli 4 kpl.

Em. paikassa kalastettiin myös toinen koelala, josta löytyi 4 kpl viime syksyn kudusta peräisin olevaa taimenen nollikasta (0+).

Hausjärvellä yli 95 km päässä merestä kalastettiin Virhon kunnostamaa pääuoman paikkaa, jossa viime syksynä kuti paikallisia taimenia. Koealan pituus oli 12 m ja leveys 3 m. Paikalta löytyi viime syksyn kudusta peräisin olevia nollikkaita (0+) 6 kpl.

Em. paikalla kalastettiin myös toinen koeala, jonka pituus oli 30 m ja leveys 0,8 m. Taimenia löytyi 15 kpl, joista viime syksyn kudusta peräisin olevia nollikkaita (0+) oli 14 kpl.

ei kuvaa
Kuva: Jukka Jääskeläinen
Sähkökalastusta Vantaanjoen latvoilla.

ei kuvaa
Kuva: Jukka Jääskeläinen


Vantaalla kalastettiin Kylmäojan pääuomaa. Paikalta löytyi kaksi vanhempaa taimenta. Kylmäoja on ollut kymmeniä vuosia Helsinki-Vantaan lentokentän propyleeniglykoolipäästöjen rasittama.

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Sähkökalastetut kalat mitataan ennen veteen vapauttamista.

ei kuvaa
Kuva: Jukka Jääskeläinen
Sähkökalastuspaikan ja saatujen kalojen tiedot kirjataan ylös sähkökalastusraportin tekoa varten.


Tänä vuonna Vantaanjokea on sähkökalastettu runsaasti myös muiden tahojen toimesta.

Vantaanjoen yhteistarkkailuun kuuluvissa sähkökalastuksissa Vantaanjoen pääuomista on löytynyt hyvin viime syksyn kudusta peräisin olevia taimenen nollikkaita (0+). Erityisen hyviä poikastiheyksiä löytyi Virhon kunnostamalta pääuoman koskelta n. 95 km päässä merestä, sekä Nukarinkoskelta, jota Virho kunnosti tänä kesänä. Pääuomien kaikilta sähkökalastuspaikoilta ei löytynyt taimenia ollenkaan. Esim. Riihimäen jätevedenpäästöpaikkojen alapuolelta ensimmäiset taimenet löytyivät vasta 10 km päästä.

RKTL:n sähkökalastuksissa löytyi erittäin hyviä taimenen poikastiheyksiä Vantaanjoen alimmalta sivupurolta, Longinojalta, jota on kunnostanut SKES, Virho, Helsingin kaupunki ja Uudenmaan Ely-keskus.

Yhteenvetona kaikkien tämän vuotisten sähkökalastustuloksien perusteella voi todeta, että viime syksyn kudusta peräisin olevia taimenen poikasia löytyi Vantaanjoen vesistöstä hyvin. Parhaiten niitä löytyi jätevesipäästöiltä suojassa olevilta kunnostetuilta sivujoilta, –puroilta ja latvauomilta.


Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Olli Toivonen ja Jukka Jääskeläinen