Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho on huolissaan Vanhankaupunginkoskelle mahdollisesti asennettavan nousukalalaskurin vaikutuksista07.9.2012

ei kuvaa
Vanhankaupunginkosken kalatie

Helsingin Energia ja jotkut muutkin Helsingin tahot aikovat asentaa nousukalalaskurin Vanhankaupunginkoskelle lähiaikoina. Virho on huolissaan porttimallisen laskurin nousuestevaikutuksesta. Nousukalalaskuri voi estää, tai ainakin hidastaa kalojen nousua Vantaanjokeen. Kalojen nousun hidastuminenkin on kohtalokasta Vanhankaupunginkoskella, jossa kalastus on sallittua aivan kalatien alapäähän saakka ja kalojen pakkaantuminen kalatien alle lisää niiden mahdollisuutta joutua saaliiksi, tai koukkujen vahingoittamiksi.

Virho on ollut asiasta yhteydessä Uudenmaan Ely-keskukseen, jossa ei ainakaan ensivastauksen mukaan tiedetty mitään kalalaskurista. Virho on tehnyt asiasta Ely-keskukselle myös kirjallisen selvitys- ja vastauspyynnön, joka löytyy alapuolelta:


Saku Härkönen

Uudenmaan Ely-keskuksen kirjaamo

Selvitys- ja vastauspyyntö,

Helsingin Energia ja jotkut muutkin Helsingin tahot aikovat järjestää Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken kalatiehen kalojen nousulaskurin. Vantaanjoen nousukalamäärien selvittäminen olisi sinällään mielenkiintoinen asia. Vanhankaupunginkoskelle nyt aiottu nousukalalaskuri on kuitenkin ns. ”porttimalli”, jossa kalojen on uitava pienen aukon läpi. Tällaisia laskureita käytetään tyypillisesti ns. teknisten kalateiden yhteydessä, joissa kalojen muutenkin pitää uida kapeiden aukkojen läpi ja yksi lisäaukko ei enää kovin paljon huononna kalojen nousua.

Vanhankaupunginkoskella minkäänlainen nousukalalaskuri ei anna luotettavaa tietoa kalojen nousemisesta Vantaanjoen vesistöön, koska esim. meritaimenien ja lohien on todettu vaeltavan kalatietä ylös ja alas useita kertoja. Näin tekevät ilmeisesti erityisesti istutuksista peräsin olevat taimenet ja lohet. Kalojen edestakainen vaeltelu on todettu mm. muutama vuosi sitten toteutetussa radiokalaprojektissa kahtenakin vuotena. Missään tapauksessa Vanhankaupunginkoskelle ei pidä asentaa sinne nyt aiottua nousukalalaskuria, joka estää tai hidastaa kalojen nousua.

Vanhankaupunginkoskella laskuriportille pitää rakentaa nousu-uomaa kaventavat ohjaimet, jotka pakottavat kalat uimaan laskurin läpi. Nämä ohjaimet ja itse laskuri voivat estää, tai hidastaa kalojen nousua jokeen. Vaikka ohjaimet tehtäisiinkin vettä läpäisevistä rakenteista ne voivat tukkeutua ja vähentää virtausta nousureitillä niin, että se vaikuttaa kalojen nousumahdollisuuksiin ja -halukkuuteen.

Kalojen nousun hidastuminenkin on kohtalokasta Vanhankaupunginkoskella, jossa kalastus on sallittua aivan kalatien alapäähän saakka ja kalojen pakkaantuminen kalatien alle lisää niiden mahdollisuutta joutua saaliiksi, tai koukkujen vahingoittamiksi.

Laskuri aiotaan sijoittaa aluksi ainoastaan kalatien itäreunaan, myöhemmin myös länsireunaan. Tällöin kaikkien kalojen pitäisi nousta laskureiden läpi ja niiden nousuestevaikutus haittaisi kaikkia Vantaanjokeen nousevia kaloja.

Kalalaskuria puuhaavat tahot aikovat sijoittaa kalalaskurin Vanhankaupunginkoskelle aivan lähiaikoina.

Tässä muutamia videoita kalalaskurista, jollainen aiotaan Vanhankaupunginkoskelle asentaa:
http://www.riverwatcher.is/Videos/Video/gramriver
http://www.riverwatcher.is/Videos/Video/logderiver
http://vimeo.com/album/1182096/video/15126737

Pyydän kirjallisia vastauksia sähköpostiini seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko Uudenmaan Ely-keskus selvittänyt em. kalalaskurin asentamisen luvanvaraisuuden ja -tarpeen?

2. Kuinka ja koska Uudenmaan Ely-keskus aikoo selvittää em. kalalaskurin asentamisen luvanvaraisuuden ja -tarpeen?

Terveisin
Kari Stenholm
Vantaanjoki-vastaava
Virtavesien hoitoyhdistys ry
virtavesi.com

Teksti ja kuva: Kari Stenholm