Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Vantaanjoki vuonna 201129.4.2012

Vantaanjoki vuonna 2011-raportti on julkaistu.

ei kuvaa


Raportin mukaan Vantaanjoen vesistö jatkaa hidasta elpymistään, vaikka isoja ongelmia on edelleen paljon.

Vuonna 2011 Vantaanjokeen nousi runsaasti meritaimenia, vaikka kesän pienen virtaaman johdosta kalojen nousu jokeen alkoikin poikkeuksellisen myöhään.

ei kuvaa


Paikallisten taimenien kutuhavaintoja tehtiin runsaasti eri puolilla vesistöä. Meritaimenien kutuhavaintoja tehtiin runsaasti vesistön alajuoksulla, sekä yli 80 km päässä merestä vesistön yläjuoksulla sivujoissa ja -puroissa, sekä muutamilla keskijuoksun koskilla.

Vantaanjokeen nousseiden lohien määrä oli samaa luokkaa kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli jo huomattavasti pienempi kuin muutamana aikaisempana vuotena.

Luonnonkudusta syntyneitä taimenen poikasia löydettiin kohtalaisesti niissä muutamissa harvoissa sähkökoekalastuksissa joita vuonna 2011 Vantaanjoella tehtiin.

Elpymisestä huolimatta Vantaanjoella on edelleen paljon isoja ongelmia. Vuonna 2011 isot ongelmat säilyivät pääosin ennallaan. Jätevesipäästöt lisääntyivät sekä Vantaanjoen vesistöön, että Vantaanjoen suun edustan merialueelle.

Vantaanjoki vuonna 2011-raportti löytyy kokonaisuudessaan
täältä.


Teksti ja kuvat: Kari Stenholm