Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virho aloitti vuoden 2012 virtavesikunnostukset03.3.2012

ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Vedet ovat vielä talven kahleissa mm. Nukarinkoskella, mutta Virho on jo aloittanut tämän vuoden virtavesikunnostukset.


Virhon työllisyysprojekti on aloittanut vuoden 2012 virtavesikunnostukset kulku-urien aurauksella ja kunnostusmateriaalien kuljetuksilla.

Virhon palkatulla työvoimalla kunnostustöitä suorittava työllisyysprojekti kunnostaa tänäkin vuonna perinteiseen tapaan Vantaanjoen- ja Karjaanjoen vesistöjä.

Työllisyysprojektia vetää iktyonomi Olli Toivonen. Työllisyysprojektiin palkataan n. 16 virtavesikunnostajaa, joista muodostetaan kolme työryhmää. Virtavesikunnostajat ovat työvoimatoimistoista palkattuja virtavesikunnostuksiin motivoituneita työttömiä työnhakijoita, jotka palkataan valtion työllistämisvaroilla, sekä harjoitteluaan suorittavia alan opiskelijoita.

Kunnostusmateriaalien rahoitusta on anottu kalastuskorttivaroista tukea myöntäviltä Uudenmaan- ja Hämeen ELY-keskusten kalatalousryhmiltä.

Viranomaisten antaman rahoituksen lisäksi virtavesikunnostuksissa tarvitaan myös Virhon omarahoitusta, koska viranomaisrahoitus ei kata kaikkia kustannuksia. Omarahoitusosuus on perinteisesti saatu pääosin kalamiesten lahjoituksina heidän järjestämiensä nettihuutokauppojen tuotoista. Kalamiesten lahjoitusvaroilla on hankittu myös talkookunnostusten materiaaleja. Nettihuutokauppoja ovat viime vuonna järjestäneet Kalamies.com (linkki viime vuoden huutokaupan ilmoitukseen täältä) ja Perhokalastajat.net (linkki viime vuoden huutokaupan ilmoitukseen täältä)-nettiportaalit. Linkki Virhon kiitos-tiedotteeseen löytyy täältä ja Virhon huutokauppa-tiedotteeseen täältä.

Nukarin- Raalan osakaskunta on luvannut maksaa puolet Nukarinkosken kunnostusten materiaalikuluista.

Lisäksi Virhon jäsenet tekevät paljon talkootyötä virtavesikunnostusprojektin pyörittämiseksi.

Tänä vuonna Virho kunnostaa Vantaanjoen vesistössä ainakin seuraavia paikkoja:

- Pääuoman Nukarinkoskea Nurmijärvellä
- Pääuoman toista latvahaaraa Selänojaa Hausjärvellä
- Epranojaa Riihimäellä
- Paalijokea Hyvinkäällä
- Palojoen kolmea koskea Tuusulassa ja yhtä aluetta Hyvinkäällä
- Mahdollisesti kunnostetaan myös Matkunojaa Nurmijärvellä

Kaikkiaan Vantaanjoen vesistöön rakennetaan tänä vuonna n. 650 m² kutusoraikkoja ja n. 300 m² poikaskivikoita, jotka voivat monista muuttujista riippuen tuottaa vastakuoriutuneita taimenen poikasia n. 26 000...65 000 kpl vuodessa.

Karjaanjoen vesistöön Virho rakentaa tänä vuonna kutusoraikkoja ja poikaskivikoita n. puolet Vantaanjoen määrästä.

Seuraavassa muutamia valokuvia kulku-urien aurauksesta ja kunnostusmateriaalien kuljetuksesta kunnostuspaikoille:

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Kuljetusuraa aurataan Nukarinkoskella


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Soraa tuodaan Nukarinkoskelle


ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Soraa siirretään lähemmäs uomaa

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Soraa ja kiviä tuodaan Paalijoelle

ei kuvaa
Kuva: Olli Toivonen
Soraa ja kiviä siirretään uoman varteen


ei kuvaa
Kuva: Kari Stenholm
Sora odottaa talvisen kosken äärellä. Varsinainen kutusoraikkojen ja poikaskivikoiden rakentaminen aloitetaan huhtikuun alkupuoliskolla niissä paikoissa, joissa ei ennestään ole kutusoraikkoja, eikä näin ollen myöskään hautumassa olevaa mätiä. Niillä alueilla, joissa on ennestään kutusoraikkoja, työt aloitetaan aikaisintaan kesäkuussa.

Virhon Vantaanjoella aiempina vuosina tekemistä kunnostuksista voi lukea täältä.

Teksti: Kari Stenholm
Kuvat: Olli Toivonen ja Kari Stenholm